Sebastian Conijn

Interaction Designer @ UNITiD

Afstudeerscriptie

De scriptie is het resultaat van de afstudeerperiode van Sebastian Conijn in het kader van de studie Communication & Multimedia Design (voorheen Interactieve Media) in Amsterdam.

In dit verslag wordt het eindresultaat van de afstudeeropdracht besproken; een tool waarmee visual designers ontwerpen voor verschillende apparaten eenvoudig kunnen delen met hun klanten.

De eenvoud van de tool moet het delen van ontwerpen voor smartphone of tablet makkelijker maken. Door te werken zonder accounts, het minimale aan de designer te vragen bij het opzetten van een project en heldere navigatie aan te bieden wordt ervoor gezorgd dat het systeem simpel in de omgang is en begrijpbaar voor buitenstaanders. Dat is precies waar UNITiD naar op zoek is.

Probleemstelling

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een tool om het delen van ontwerpen van een app of website, naar een smartphone of tablet makkelijk te maken voor de klant. Dit is een lang gekoesterde wens van de visual designers bij UNITiD.

Probleem

UNITiD ontwerpt apps voor onder andere smartphones en tablets, in opdracht van klanten. Tijdens het ontwerpproces moeten visual designers hun ontwerpen kunnen delen met de klant. Dit gebeurt nu vaak via een online projectmanagementsysteem. Het huidige systeem kan echter niet gebruikt worden vanaf een smartphone of tablet. De te ontwerpen tool om ontwerpen te delen naar een smarthone of tablet moet in de basis drie functionaliteiten bieden: het moet beschikbaar zijn op smartphones en tablets, de mogelijkheid bieden tot versiebeheer en informatie overzichtelijk presenteren. Het is tot op heden niet gelukt om een tool te vinden die voldoet aan deze drie criteria. Gevolg hiervan is dat het zowel de designer als de klant veel tijd en dus geld kost om een relatief simpele handeling te verrichten.

Hoofdvraag:

"Hoe kan een ontwerper van UNITiD op een slimme en eenvoudige manier zijn designs delen met de klant?"

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het probleem zijn er interviews gehouden met visual designers en klanten van UNITiD. Hoe het delen van ontwerpen nu verloopt is door middel van een taakanalyse inzichtelijk gemaakt. Ook zijn mogelijkheden onderzocht van bestaande tools die het delen van ontwerpen kunnen faciliteren. Deze mogelijkheden zijn voorgelegd aan de visual designers van UNITiD om op die manier de functionaliteiten te prioriteren. Daarnaast is een ideation workshop georganiseerd om de belangrijke functionaliteiten inzichtelijk te maken. Het resultaat van deze workshop waren schetsen van de belangrijkste schermen van een nieuwe tool.

13
tools zijn
uitgebreid onderzocht
58
schetsen tijdens
de ideation workshop
8
pizza's uitgedeeld
tijdens het onderzoek

Ideation workshop

Tijdens de ideation workshop zijn er voor de twee belangrijkste schermen schetsen gemaakt door mensen uit verschillende disciplines. Uit de eerste ronde met schetsen kwam naar voren dat er verschillende ingangen zijn om een project te benaderen. Vanuit een pagina (bijvoorbeeld “Home”) of vanuit een versie (bijvoorbeeld “3.0”). Bij de paginavariant is de pagina te zien in de verschillende versies. Vanuit de versie gezien krijg je alle pagina’s die zijn gewijzigd of aangepast. Uit de tweede reeks schetsen, gemaakt voor de ‘achterkant’ van het systeem viel op dat iedereen daar alleen dacht vanuit versies. Ook werd er vaak een ‘overzichtspagina’ gemaakt van alle andere lopende projecten en niet alleen het project waar je mee bezig bent.

Concurrentie

Er zijn tientallen online tools voor het delen van ontwerpen naar de klant, collega’s of andere bekenden. Bijna wekelijks komt er een nieuwe tool bij. Er lijkt hierdoor veel vraag te zijn naar oplossingen voor het delen van ontwerpen. Elke tool is geanalyseerd op vijf punten. Opvallend is dat bijna alle tools, behalve TAP, nog geen ondersteuning hebben voor het tonen van ontwerpen op smartphone en tablets.

Ontwerp

Deze schetsen zijn vervolgens gebruikt voor een interactie-ontwerp van een nieuw te ontwikkelen tool. Omdat het hier een interactie-ontwerp betreft is er functioneel gekeken naar oplossingen en hierdoor minder naar de stijl, die de tool in een latere fase zal krijgen. In het ontwerpproces van de tool zijn er meerdere ontwerpen gemaakt van een scherm, die zijn geëvalueerd op functionaliteit. Er is gekozen voor een ‘achterkant’, die is gemaakt voor de visual designers, en een ‘voorkant’ voor de klanten. Voor het ontwerpen van de achterkant is alleen een desktop versie uitgewerkt. Voor de ‘voorkant’ zijn ontwerpen van de tool gemaakt voor smartphone, tablet en desktop.

Testen

Na verschillende interne tests zijn de uiteindelijke interactieiontwerpen voorgelegd aan personen buiten UNITiD. Met hen zijn de schermen van de ‘voorkant’ één voor één behandeld. Uit deze gebruikerstest bleek dat er nog kleine wijzigingen in de navigatie gedaan moesten worden. Op basis hiervan zijn herontwerpen gemaakt.

11
testpersonen
5
uur aan
geluidsmateriaal
1
groot navigatie
probleem opgelost

Conclusie

Er is met deze opdracht een slimme tool neergezet waarmee visual designers ontwerpen voor verschillende apparaten eenvoudig kunnen delen met hun klanten. De tool kan ontwerpen herkennen en tonen op het juiste apparaat. De eenvoud van de tool moet het delen van ontwerpen voor smartphone of tablet makkelijker maken. Door te werken zonder accounts, het minimale aan de designer te vragen bij het opzetten van een project en heldere navigatie aan te bieden wordt ervoor gezorgd dat het systeem simpel in de omgang is en begrijpelijk voor buitenstaanders. Dat is precies waar UNITiD naar op zoek is.

Meer informatie

Scriptie inkijken

U kunt kostenloos de PDF downloaden en inzien. Belangrijke aantekening hierbij is wel dat de scriptie is ontworpen om gedrukt te worden in boekvorm. Hierdoor kan het zijn dat de sfeer en verwijzingen niet kloppen. Toch kunt u alle informatie over dit project rustig nalezen in deze PDF.

Download de PDF (gratis)

Boek bestellen

Naast de PDF kunt u het boek ook thuis, voor u zelf, krijgen. Het boek kunt u via onderstaande link bestellen en is, in tegenstelling tot vele andere scripties, in hardcover uitvoerd. Dit geeft het boek de kwaliteit die gewenst is en het beste past bij het ontwerp.

Webwinkel (€57,- excl. €6,35 verzending)